Yapay Kornea 2017-11-04T11:05:47+00:00

KERAKLEAR XT

Katlanabilir Yapay kornea

Katlanabilir Yapay Kornea

KeraKlear XT Katlanabilir Yapay Kornea, opasifiye olmuş doğal korneanın içinde görüşe açık bir pencere oluşturmak için dizayn edilmiş, 4 milimetrelik bir optik alanı olan tüm çapı 7 milimetreden ibaret yapay bir korneadır. UV inhibitörü içeren katlanabilir akrilik malzemeden yapılmıştır. Dış çeperinde, alıcı korneaya sütür fıksasyonunun yanı sıra, uzun süreli fıbröz doku fiksasyon imkanı da verecek 18 delik vardır.

KeraKlear XT Katlanabilir ve Enjekte Edilebilir Yapay Kornea +44D kırıcı güce sahiptir. KearKlear XT’ nin hastaya özgü kalınlıklarda modelleri mevcuttur. Bu modellerin kalınlıkları lOO’er mikronluk adımlarla değişkenlik gösterir ve modellerin alt ve üst sınırı 200-700 mikron arasındadır.

KeraKlear XT Katlanabilir Yapay Korneanın Yerleştirilmesi

KeraKlear XT Katlanabilir Yapay Kornea için korneanın içerisine laser yardımı ile 8 mm’lik bir cep oluşturulur ve tam merkezindeki 3.5 mm lik kısım kesilerek çıkarılır. Bu açıklıktan korneada oluşturulan cebe yapay kornea katlanarak yerleştirilir. Dikiş atılmadan ameliyat işlemi sonlandırılır. Bu işlemler sırasında gözün içerisine girilmez ve göz bütünlüğü korunmaktadır. Bu sayede ameliyat kısa sürede sonuçlanır ve enfeksiyon riski minimuma indirilmiş olur. Göziçi basıncı riski yoktur.

KeraKlear XT Katlanabilir Yapay Kornea Endikasyonları

Başarısız kornea nakilleri (daha önce kornea nakli olmuş ancak kornea vücut tarafından reddedilmiş)
Keratokonus
Kornea distrofisi
Kornea yanıkları
Kornea yaralanmaları
Penfigoid gibi cilt ve göz yüzeyi hastalıkları
Limbal kök hücre yetmezliği

KeraKlear XT Katlanabilir Yapay Kornea Örnek Vakalar

Keratokonus

Hasta keratokonus, apikal skarlı ve pre-op görme keskinliği 20/400’dir
KeraKlear XT uygulamasından bir gün sonra düzeltilmemiş görme keskinliği 20/30’dir.

KeraKlear XT Katlanabilir Yapay Korneanın Avantajları

1. KeraKlear im plantasyonu non-penetran bir cerrahidir ve kornea dokusunun sadece yaklaşık %5 lik
kısmı kesilerek alınır.
2. KeraKlear, en çok bilinen non-inflamatuvar kornea hastanlıklarının (kornea distrofileri, keratokonus, korneal yaralar
ve başarısız kornea nakillerinin) tadavisinde kullanılmaktadır.
3. KeraKlear ameliyatı sonrasında, hastalar görmesine çok hızlı geri kavuşur.
4. KeraKlear ameliyat prosedürünü öğrenmek çok kolaydır. Kesiler bir femtosaniye lazer veya mekanik bir cep oluşturucu cihaz ile kolaylıkla gerçekleştirilebilir.
5. KeraKlear, 5 yıldır takip edilen hastaları ile çok düşük komplikasyon ve %90 oranında başarı ile devamlılığını sağlamaktadır.
6. KeraKlear ameliyatında donör kornea ihtiyacı yoktur. Bu nedenle ameliyatların ertelenmesine gerek kalmadan anında gerçekleştirilebilir. (*Özel durumlar hariç.)
7. KeraKlear, ameliyathane ortamına ihtiyaç duymadan implante edilebilir.
8. KeraKlear ameliyat süresi, normal bir kornea nakli ameliyatı süresine oranla çok kısa olduğu için çok daha efektif zaman kullanımına olanak sağlamaktadır.
*. Keraklear özel bir saklama ve gönderi koşullarına ihtiyaç duymaz. Hazır stoklu çalıştığı için ameliyatların ertelenmesine gerek yoktur.